Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van Drumlessen Amsterdam die van toepassing zijn voor het leerjaar 2023 – 2024.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die drumles(sen) afneemt bij Drumlessen Amsterdam, hetzij vast of flexibel.

 1. De Prijslijst
  Op de prijslijst pagina vind je de prijzen voor het huidige leerjaar. Deze prijzen blijven gedurende deze periode onveranderd.
  Voor leerlingen jonger dan 21 jaar oud geldt een BTW-tarief van 0%. Voor leerlingen ouder dan 21 jaar geldt een BTW-tarief van 21%, wat bovenop de prijs komt die is weergegeven op de Prijslijst. Op Proeflessen wordt geen BTW gerekend, ongeacht leeftijd.
 2. Welke prijzen zijn voor mij van toepassing?
  Als je vast les neemt, betaal je de drumlessen per vijf stuks, waarvoor het bedrag weergegeven in is de Prijslijst. Als je lessen volgt via de Flexlijst, dan betaal je per losse les, tevens apart weergegeven in de Prijslijst. Alle lessen worden per factuur in rekening gebracht op naam van de leerling.
 3. Voorwaarden voor vaste drumlessen
  Vaste drumlessen houdt in dat er één keer per week, of één keer per twee weken een drumles wordt afgenomen, op een vaste dag en tijd.
  Om een vaste plek te claimen moeten lessen per vijf stuks vooruit betaald worden. Deze vijf lessen staan dan vast voor de daarop volgende weken, en een individuele les kan alleen verplaatst worden wanneer dit minstens 24 uur voorafgaand met mij wordt besproken.
 4. Een drumles afzeggen
  Een drumles afzeggen kan altijd, maar wanneer dit gebeurt binnen 24 uur van de geplande les, dan telt de les alsnog mee. Dat betekent dat als het bijvoorbeeld je 3rde van 5 lessen is, dat de daarop volgende les telt als nummer 4, en dat je les 3 dus gemist hebt. Zeg je meer dan 24 uur van tevoren af, dan schuift les 3 gewoon één week (of twee weken) op. Als je een geplande les afzegt die via de Flexlijst is gepland, geldt dezelfde regel, en worden de kosten van de les nog steeds in rekening gebracht wanneer de geplande les binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd. Als een les die in minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd en niet verplaatst wordt binnen dezelfde werkweek, dan gelden er geen uitzonderingen met betrekking tot de reden van afzegging.
 5. Een drumles verschuiven
  Zoals genoemd in punt 4, een drumles verschuiven kan als dit tijdig wordt gecommuniceerd. Dit kan ook binnen 24 uur, maar met als belangrijkste voorwaarde dat de les in dezelfde werkweek wordt verplaatst. Bijvoorbeeld: Je hebt op maandag les om 16:00 uur les, maar deze zeg je af om 10:00. Deze les telt dan hoe dan ook mee, maar jij kan de les ook op dinsdag om 17:00 doen, en ik ook, dan verplaatst dezelfde les voor die week naar dinsdag 17:00 uur. De week erop gaan we weer uit van maandag 16:00 uur. Als er geen alternatief in de planning gevonden kan worden, dan telt de les alsnog mee.
 6. Pauzes inlassen en drumlessen hervatten
  Als vaste leerling een pauze van het afnemen van drumlessen is mogelijk; maar alleen nadat de lopende vijf drumlessen zijn afgerond.
  Wanneer een les is afgezegd of gemist, en er zijn nog één of meerdere lessen te gaan voordat alle vijf lessen zijn afgenomen, dan is de (ouder van de) leerling verplicht om de eerstvolgende drumles binnen drie weken van de oorspronkelijk geplande (gemist of afgezegd) les in te plannen.
  Bijvoorbeeld: Leerling A zegt zijn drumles op dinsdag 1 augustus af, ruim 24 uur van tevoren. A heeft dan tot en met 22 augustus om de eerstvolgende les te plannen. Als het niet op een dinsdag valt is dit geen probleem; maar wanneer A geen volgende les kan plannen vóór of op de 22ste, dan komen de rest van zijn vijf drumlessen te vervallen. Dus, stel A had na de oorspronkelijk geplande les op 1 augustus nog 3 lessen te gaan, dan komen deze te vervallen als hij niet in staat is op tijd een nieuwe les te boeken.
  Uitzonderingen op deze regel luiden als volgt: Als ikzelf één of meerdere lessen moet afzeggen vanwege andere verplichtingen, dan geldt deze regel niet voor de overgeslagen lessen. De andere uitzondering is de zomervakantie. Als een leerling midden in 5 drumlessen zit, en de gehele zomervakantie (+/- 6 weken) geen lessen kan volgen, dan kunnen de resterende lessen nar de zomervakantie weer opgepakt en afgemaakt worden.
 7. Papierwerk (inschrijfformulier & facturen)
  Als leerling van Drumlessen Amsterdam ben je verplicht een inschrijfformulier in te vullen, en deze als PDF bestand terug te sturen. De informatie op het formulier is nodig voor het correct factureren van de af te nemen drumlessen. Ook staat er op het formulier een korte beschrijving van de voorwaarden, met ook een referentie naar de uitgebreide Algemene Voorwaarden (deze pagina). De door de leerling (of ouder van) opgegeven informatie wordt veilig opgeslagen en niet verstrekt aan externe partijen. Een factuur wordt opgestuurd per e-mail naar de (ouder van de) drumleerling in kwestie, op de dag dat les 1 van 5 begint, of de dag dat een losse les gepland staat. De factuur wordt op naam van de leerling gezet, ook al betaalt iemand anders ervoor dan de leerling zelf. De standaard geldigheid van een factuur is 14 dagen (2 weken) vanaf de factuurdatum, waarop de factuur wordt opgestuurd. Naast de factuur die per e-mail wordt verstuurd, krijgt (de ouder van) de drumleerling ook een betaallink toegestuurd waarmee het verschuldigde bedrag gemakkelijk kan worden overgemaakt. Wanneer er één week is verstreken en een factuur is nog niet betaald, dan wordt er een herinnering gestuurd, per e-mail of Whatsapp. Na deze herinnering heeft de (ouder van de) drumleerling nog één week om de factuur te voldoen. Als hierna de factuur nog steeds niet betaald is, kan de (ouder van de) drumleerling een aanmaning ontvangen, en kunnen er uiteindelijk ook extra incassokosten in rekening worden gebracht.
 8. Onduidelijkheden en vragen
  Mocht een (ouder van een) leerling de Algemene Voorwaarden hebben doorgelezen en vragen hebben, dan kunnen deze direct (voor, na, of tijdens een les) met mij besproken worden om enige onduidelijkheid te verhelpen. Wanneer je als (ouder van een) leerling opmerkingen hebt met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, dan sta ik altijd open voor op- of aanmerkingen, maar het is in geen enkele gelegenheid gewenst om over Whatsapp, of welk ander digitaal communicatiemiddel dan ook met mij in discussie te gaan.
nl_NLDutch